Què volem?

Passió vocacional.Ens baixem un 25% els nostres sous polítics.

Impuls a la contractació per baixar el 11% d’atur de la nostra ciutat.

Solucionar d’una vegada el problema dels carrers Galileu-Arquimedes.

Més neteja viària.